Thành hỏi 5 năm trước

Tôi ở Huế nhiệt độ mùa hè có thể lên đến 38oC, vậy máy ấp của mình có cần mở cửa để giảm nhiệt không hay máy tự điều chỉnh nhiệt?

Thanh Nhân viên trả lời 5 năm trước

Khi nhiệt độ ngoài trời 38oC , Quý khách vui lòng đặt máy nơi vị trí thoáng mát sao cho nhiệt độ môi trường thấp hơn trong máy! Xin cảm ơn