Hỏi và ĐápMua máy ấp trứng hộ gia đình
Huỳnh Thiện Đức hỏi 5 năm trước

Tôi có mua 1 thùng ấp  trứng bằng xốp. Khi khởi động máy kêu tít…tít. Xin hỏi máy có vấn đề gì?

1 Answers
Thanh Nhân viên trả lời 5 năm trước

Khi khởi động máy báo âm thanh khởi động là bình thường, Xin cảm ơn