Bảng giá máy ấp trứng

BẢNG GIÁ MÁY ẤP TRỨNG

Các máy ấp trứng không có trên bảng giá quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá cụ thể.
HÀNG CÓ SẴN TẠI CÁC CỬA HÀNG
Đơn vị tiền tệ:
VNĐ
MODEL
(MÃ SẢN PHẨM – SỐ LƯỢNG TRỨNG
KẾT CẤU 
SỐ LƯỢNG TRỨNG CONVECTION 3D
[LIC- ….]
BALANCE
[LDI- ….]
MÁY NỞ
[NO- ….]
XE ĐẨY TRỨNG SỐ KHOANG TẦNG KHAY HỆ
THỐNG
XẢ
 NHIỆT
49 Eggs 2,500,000 Không 1 1 floor – 49eggs Không
100 Eggs 4,400,000 3,400,000 Không 1 1 floor – 100eggs Không
200 Eggs 5,100,000 4,100,000 5,100,000 Không 1 2 floor – 100eggs Không
300 Eggs 5,700,000 4,700,000 5,700,000 Không 1 3 floor – 100eggs Không
400 Eggs 6,300,000 5,300,000 6,300,000 Không 1 4 floor – 100eggs Có
500 Eggs 7,500,000 6,500,000 7,500,000 Không 1 5 floor – 100eggs Có
600 Eggs 8,500,000 7,500,000 8,500,000 Không 1 3 floor – 200eggs Có
800 Eggs 10,500,000 9,500,000 10,500,000 Không 1 4 floor – 200eggs Có
1000 Eggs 13,500,000 12,500,000 13,500,000 Không 1 5 floor – 200eggs Có
1200 Eggs 14,500,000 không sản xuất 14,500,000 Không 1 6 floor – 200eggs Có
1400 Eggs 15,500,000 không sản xuất 15,500,000 Không 1 7 floor – 200eggs Có
1600 Eggs 17,500,000 không sản xuất 17,500,000 Không 1 4 floor – 400eggs Có
2000 Eggs 18,500,000 không sản xuất 18,500,000 Không 1 5 floor – 400eggs Có
3200 Eggs 25,000,000 không sản xuất 25,000,000 Không 2 4 floor – 400eggs Có
4800 Eggs Khung máy: dày 50mm TC ISO:9001-2008 Báo giá 2 xe đẩy 2400/xe 2 6 floor – 400eggs Có
6000 Eggs Khung máy: dày 50mm TC ISO:9001-2008 Báo giá 2 xe đẩy 3000/xe 2 5 floor – 600eggs Có
9000 Eggs Khung máy:dày 50mm TC ISO:9001-2008 Báo giá 3 xe đẩy 3000/xe 3 5 floor – 400eggs Có
10.800 Eggs Khung máy: dày 50mm TC ISO:9001-2008 Báo giá 3 xe đẩy 3600/xe 3 6 floor – 600eggs Có
21.600 Eggs Khung máy: dày 50mm TC ISO:9001-2008 Báo giá 6 xe đẩy 3600/xe 3 6 floor – 600eggs Có
Order