Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

I. Qui định về đổi trả hàng hóa

  1. Đối với đại lý thời gian hiệu lực cho việc đổi trả hàng là 10 ngày bắt đầu tính từ này khách hàng nhận được hàng. Quá 10 ngày theo thời gian qui định chúng tôi sẽ không đồng ý đổi hàng.
  2. Đối với khách hàng lẻ mua hàng trực tiếp thời gian hiệu lực cho việc đổi trả hàng là 7 ngày bắt đầu tính từ này khách hàng nhận được hàng. Quá 7 ngày theo thời gian qui định chúng tôi sẽ không đồng ý đổi hàng.
  3. Khách hàng còn giữ lại thông tin sản phẩm đã mua của chúng tôi như hóa đơn bán hàng, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho.
  4. Sản phẩm phải còn nguyên hộp, nguyên tem, nguyên kiện như ban đầu khi khách hàng nhận được hàng.
  5. Sản phẩm không có dấu hiệu đã qua sử dụng, trường hợp phát hiện sản phẩm đã qua sử dụng, chúng tôi có quyền từ chối đổi trả cho khách hàng.

II. Phương thức đổi hàng:

Trong trường hợp khách hàng muốn đổi sản phẩm đã mua sang một sản phẩm khác thay thế (theo Điều I của quy định này), khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty theo số: 08. 710 600 67

III. Hoàn tiền: 

Chúng tôi không chấp nhận hoàn tiền kể từ khi nhận được cọc hoặc quý khách đã quyết định thanh toán mua hàng.Mong quý khách suy nghĩ và cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua sản phẩm của công ty.

QUÝ KHÁCH PHẢI ĐỌC THÊM VỀ QUY ĐỊNH BẢO HÀNH VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC TRƯỚC KHI MUA SẢN PHẨM