HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG TỪ WEBISTE

Quý khách có thể đặt hàng máy ấp trứng hoặc mua phụ kiện máy ấp trứng trực tuyến theo hướng dẫn sau

Nhóm hỗ trợ online làm việc hỗ trợ trong suốt 24/24 thông qua hệ thống chat trực tuyến (dưới góc phải màn hình) :

HÌNH 1: CHỌN SẢN PHẨM (1) CẦN ĐẶT VÀ GIỎ HÀNG (2)

HÌNH 1: CHỌN SẢN PHẨM (1) CẦN ĐẶT VÀ GIỎ HÀNG (2)

HÌNH 2 : VÀO TRANG GIỎ HÀNG

HÌNH 2 : VÀO TRANG GIỎ HÀNG

HÌNH 3: VÀO TRANG THANH TOÁN

HÌNH 3: ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀ CHỌN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN .

HÌNH 4: KHI BẤM NÚT ĐẶT HÀNG SẼ THẤY SỐ ĐƠN HÀNG

HÌNH 4: KHI BẤM NÚT ĐẶT HÀNG SẼ THẤY SỐ ĐƠN HÀNG

ĐI THAM QUAN CỬA HÀNG