0909 49 47 08

Máy ấp trứng bò sát

MÁY ẤP TRỨNG BÒ SÁT TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN

Máy ấp trứng bò sát tư động hoàn toàn được nghiên cứu phát triển theo tiêu chuẩn hiện đại đầu tiên tại việt nam.