THÔNG SỐ ẤP TRỨNG GIA CẦM VÀ BÒ SÁT

Bộ tài liệu thông số ấp trứng được phiên dịch từ các chuyên gia nguyên cứu trên thế giới chỉ có tại máy ấp trứng LIN của chúng tôi, thông số ấp chính xác nhất dựa theo tiêu chuẩn công nghệ CMOSens® chip , sensor cảm biến của thụy sỹ ,tốc độ truyền thông lên đến 1 MHz.

NHÓM LÔNG VŨ

STT
TÊN TIẾNG VIỆT
TÊN TIẾNG ANH
GIAO ĐOẠN TRỨNG NỞ HẠN CHẾ ĐẢO TRỨNG
THỜI GIAN ẤP
NHIỆT ĐỘ (°C & °F)
ĐỘ ẨM (%RH)
ĐẢO TRỨNG (Auto)
[Giờ: h]
1 Chim Yến Canary
13-14 ngày
 38.0°C / 100.5°F
[ 55% – 63%]
1 Giờ / lần
2 Chicken
21 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
55% – 63%
1 Giờ / lần
3 Két mã lai Cockatiel
18-20 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% – 63%
1 Giờ / lần
4 Vẹt mào Cockatoo
22-30 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% – 63%
1 Giờ / lần
5 Bồ Câu Dove
14 ngày
37.5°C / 99.5 °F
55% – 63%
1 Giờ / lần
6 Vịt Nhà Duck
28 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% – 68%
1 Giờ / lần
- Cổ Xanh - Mallard
26.5 ngày
37.5°C / 99.5 °F
 55% – 68%
1 Giờ / lần
- Ngan bướu mũi - Muscovy
35 ngày
37.5°C / 99.5 °F
 55% – 68%
1 Giờ / lần
- Ngỗng lai vịt - Runner / Crested
29 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
58% – 68%
1 Giờ / lần
7 Chim Sẽ Finch
14 ngày
37.5°C / 99.5 °F
55% – 63%
1 Giờ / lần
8 Ngỗng Nhà Domestic Goose
30 ngày
37.5°C / 99.5 °F
 62% – 70%
1 Giờ / lần
- Ngỗng Châu Á - Chinese African
31 ngày
37.5°C / 99.5 °F
 62% –  70%
1 Giờ / lần
9 Gà Gô Grouse
24-25 ngày
37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
10 Gà sao Guinea fowl
28 ngày
37.5°C / 99.5 °F
58% – 68%
1 Giờ / lần
11 Vẹt Xanh Lovebird
22-25 ngày
37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
12 Vẹt Macaw Macaw
26-28 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
13 Chim sáo nâu Mynah
14 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
14 Két xanh Parakeet
18-26 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
15 Vẹt Yến phụng Budgerigar
18 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
16 Vẹt khác Parrot (various)
18-28 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
17 Vẹt châu phi Parrot (African)
28 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
18 Gà gô Chukar Chukar Partridge
23-24 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 58% 68%
1 Giờ / lần
19 Chim công Peafowl
28-29
 37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
20 Chim Trĩ Pheasant
22-28 (24) ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
21 Bồ câu cảnh Pigeon
17-19 ngày
 38.0°C / 100.5°F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
22 Cút cổ trắng Bobwhite Quail
23 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
23 Cút Quail
17-18 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
24 Thiên Nga Swan
33-37 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
58% – 68%
1 Giờ / lần
25 Gà Tây Turkey
28 ngày
 37.5°C / 99.5 °F
 55% –  63%
1 Giờ / lần
26 Đà điểu châu úc Emu
49-50 ngày
 36.3°C / 97.5 °F
20-35%
1 Giờ / lần
27 Đà điểu châu phi Ostrich
42 ngày
36.3°C / 97.5 °F
20-35%
1 Giờ / lần
28 Đà điều khác Rhea
36-42 ngày
36.3°C / 97.5 °F
 50%
1 Giờ / lầnNHÓM BÒ SÁT

CHỦNG LOẠI TIẾNG VIỆT CHỦNG LOẠI TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT TÊN TIẾNG ANH THỜI GIAN ẤP NHIỆT ĐỘ (°C & °F) ĐỘ ẨM %RH
Họ Tắc kè hoa Chameleon Tắc Kè Hoa Veiled Chameleon 145-180 ngày 26.1°C / 79°F 80%
Họ Rùa Nước Turtle Rùa Hộp Bắc Mỹ Box Turtle 70-80 ngày 27.8°C / 82 °F 85%
Rùa Biển Sea Turtle 58-62 ngày 29.4°C / 85 °F 95%
Rùa Nước Ngọt Painted Terrapin Turtle 72-80 ngày 29.4°C / 85 °F 95%
Rùa Cá Sấu Snapping Turtle 60-85 ngày 29.4°C / 85 °F 95%
Họ Rùa Cạn Tortoise Rùa Sa Mạc Desert Tortoise 85-90 ngày 30.6°C / 87 °F 80%
Rùa Châu Âu European Tortoise 56-84 ngày 30.6°C / 87 °F 75%
Rùa Địa Trung Hải Mediterranean Tortoise 56-70 ngày 30.6°C / 87 °F 75%
Họ Rắn Snake Vua Rắn Bắc Mỹ North American King Snake 60-65 ngày 28.3°C / 83 °F 90%
Rắn Sữa Bắc Mỹ North American Milk Snake 60-65 ngày 28.3°C / 83 °F 90%
Rắn Chuột Bắc Mỹ North American Rat Snake 60-65 ngày 28.3°C / 83 °F 90%
Rắn Ngô Corn Snake 55-60 ngày 29.4°C / 85 °F 85%
Vua Rắn King Snake 60-65 ngày 28.3°C / 83 °F 90%
Rắn Cây Amazon Amazon Tree Boa 40-50 ngày 31.1°C / 88 °F 95%
Trăn Python 60-65 ngày 32.2°C / 90 °F 90%
Rồng Đất Iguana Rồng Đất Nam Mỹ Green Iguana 73-80 ngày 29.4°C / 85 °F 85%
Họ Thằn lằn Lizard Rồng Gai Nhỏ Bearded Dragon Lizard 60-70 ngày 28.9°C / 84 °F 85%
Thằn Lằn Đuôi Gai Uromastyx 55-65 ngày 33.9°C / 93 °F 92%
Rồng Nước Trung Quốc Chinese Water Dragon 60-75 ngày 29.4°C / 85 °F 85%
Thằn lằn Tegu Tegu 60-70 ngày 28.3°C / 83 °F 90%
Thằn lằn Lizard 50-60 ngày 30.6°C / 87 °F 87%
Tắc kè ban ngày Day Gecko 50-65 ngày 27.8°C / 82 °F 75%
Tắc kè Gecko 50-55 ngày 29.4°C / 85 °F 88-90%
Họ Cá Sấu Alligator Cá Sấu Mỏ Ngắn Nam Mỹ Alligator (Mississippiensis) 63-84 ngày 31.7°C / 89 °F 95%
Cá Sấu Nước Mặn Crocodile (Crocodylus porosus) 89-95 ngày 30.6°C / 87 °F 95%
Giống bò sát khác Other Giống bò sát khác Unknown Reptile 50-90 ngày 30.6°C / 87 °F 85%