THÔNG SỐ ẤP TRỨNG GIA CẦM VÀ BÒ SÁT

Bộ tài liệu thông số ấp trứng được phiên dịch từ các chuyên gia nguyên cứu trên thế giới chỉ có tại máy ấp trứng L.IN của chúng tôi, thông số ấp chính xác nhất dựa theo tiêu chuẩn công nghệ CMOSens® chip , sensor cảm biến của thụy sỹ ,tốc độ truyền thông lên đến 1 MHz.

NHÓM LÔNG VŨ

ẤP ĐA KỲ: Là vô trứng nhiều lần trong lúc đang ấp, thông số chỉnh theo Đ .(cho những máy ấp dưới 4000 trứng)

ẤP ĐƠN KỲ: Là ấp có máy nở riêng, thông số máy ấp nở điều chỉnh theo N cho 3 ngày cuối, máy ấp chỉnh theo số A (cho quy mô các trang trại vừa và lớn trên 4000 trứng)

STT
TÊN TIẾNG VIỆT
TÊN TIẾNG ANH
MÃ ĐIỀU KIỆN ẤP : [A: ấp bình thường]  –[Đ: ấp đa kỳ][N: ấp nở 3 ngày cuối] – 
THỜI GIAN ẤP
NHIỆT ĐỘ (°C & °F)
ĐỘ ẨM (%RH)
ĐẢO TRỨNG (Auto)
[Giờ: h]
1Chim YếnCanary
13-14 ngày
[A & Đ : 38.0°C / 100.5°F]
[N : 37.2°C / 99°F]
[A : 55%]
[Đ : 60%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
2Chicken
21 ngày
[A  & Đ  37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.5°C / 98.5°F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
3Két mã laiCockatiel
18-20 ngày
[A  &Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2 °C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
4Vẹt màoCockatoo
22-30 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2 °C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
5Bồ CâuDove
14 ngày
[A  &Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
6Vịt NhàDuck
28 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
- Cổ Xanh- Mallard
26.5 ngày
[A   Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
- Ngan bướu mũi- Muscovy
35 ngày
[A  &  Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
- Ngỗng lai vịt- Runner / Crested
29 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
7Chim Sẽ Finch
14 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
8Ngỗng Nhà Domestic Goose
30 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 62%]
[Đ : 64%]
[N : 70%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
- Ngỗng Châu Á - Chinese African
31 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 62%]
[Đ : 64%]
[N : 70%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
9Gà GôGrouse
24-25 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
10Gà sao Guinea fowl
28 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
11Vẹt Xanh Lovebird
22-25 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
12Vẹt Macaw Macaw
26-28 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
13Chim sáo nâu Mynah
14 ngày
[A  & Đ : 38.0°C / 100.5°F]
[N : 37.2°C / 99°F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
14Két xanh Parakeet
18-26 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
15Vẹt Yến phụng Budgerigar
18 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
16Vẹt khác Parrot (various)
18-28 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
17Vẹt châu phi Parrot (African)
28 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
18Gà gô Chukar Chukar Partridge
23-24 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
19Chim công Peafowl
28-29
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
20Chim Trĩ Pheasant
22-28 (24) ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
21Bồ câu cảnh Pigeon
17-19 ngày
[A  & Đ : 38.0°C / 100.5°F]
[N : 37.2°C / 99°F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
22Cút cổ trắng Bobwhite Quail
23 ngày
[A  &  Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
23Cút Quail
17-18 ngày
[A  &  Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 55%]
Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
24Thiên Nga Swan
33-37 ngày
[A  &  Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
25Gà Tây Turkey
28 ngày
[A  &  Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 55%]
[Đ : 58-60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
26Đà điểu châu úc Emu
49-50 ngày
[A : 36.3°C / 97.5 °F]
[N : 36.3°C / 97.5°F]
[A : 20-35%]
[N : 69%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
27Đà điểu châu phi Ostrich
42 ngày
[A : 36.3°C / 97.5 °F]
[N : 36.3°C / 97.5°F]
[A : 20-35%]
[N : 69%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
28Đà điều khác Rhea
36-42 ngày
[A36.3°C / 97.5 °F]
[N : 36.3°C / 97.5°F]
[A : 50%]
[N : 69%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]

NHÓM BÒ SÁT

CHỦNG LOẠI TIẾNG VIỆT CHỦNG LOẠI TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT TÊN TIẾNG ANH THỜI GIAN ẤP NHIỆT ĐỘ (°C & °F) ĐỘ ẨM %RH
Họ Tắc kè hoaChameleonTắc Kè Hoa Veiled Chameleon 145-180 ngày26.1°C / 79°F80%
Họ Rùa NướcTurtleRùa Hộp Bắc Mỹ Box Turtle 70-80 ngày27.8°C / 82 °F85%
Rùa Biển Sea Turtle 58-62 ngày29.4°C / 85 °F95%
Rùa Nước Ngọt Painted Terrapin Turtle 72-80 ngày29.4°C / 85 °F95%
Rùa Cá Sấu Snapping Turtle 60-85 ngày29.4°C / 85 °F95%
Họ Rùa CạnTortoiseRùa Sa Mạc Desert Tortoise 85-90 ngày30.6°C / 87 °F80%
Rùa Châu Âu European Tortoise 56-84 ngày30.6°C / 87 °F75%
Rùa Địa Trung Hải Mediterranean Tortoise 56-70 ngày30.6°C / 87 °F75%
Họ RắnSnakeVua Rắn Bắc Mỹ North American King Snake 60-65 ngày28.3°C / 83 °F90%
Rắn Sữa Bắc Mỹ North American Milk Snake 60-65 ngày28.3°C / 83 °F90%
Rắn Chuột Bắc Mỹ North American Rat Snake 60-65 ngày28.3°C / 83 °F90%
Rắn Ngô Corn Snake 55-60 ngày29.4°C / 85 °F85%
Vua Rắn King Snake 60-65 ngày28.3°C / 83 °F90%
Rắn Cây Amazon Amazon Tree Boa 40-50 ngày31.1°C / 88 °F95%
Trăn Python 60-65 ngày32.2°C / 90 °F90%
Rồng ĐấtIguanaRồng Đất Nam Mỹ Green Iguana 73-80 ngày29.4°C / 85 °F85%
Họ Thằn lằnLizardRồng Gai Nhỏ Bearded Dragon Lizard 60-70 ngày28.9°C / 84 °F85%
Thằn Lằn Đuôi Gai Uromastyx 55-65 ngày33.9°C / 93 °F92%
Rồng Nước Trung Quốc Chinese Water Dragon 60-75 ngày29.4°C / 85 °F85%
Thằn lằn Tegu Tegu 60-70 ngày28.3°C / 83 °F90%
Thằn lằn Lizard 50-60 ngày30.6°C / 87 °F87%
Tắc kè ban ngày Day Gecko 50-65 ngày27.8°C / 82 °F75%
Tắc kè Gecko 50-55 ngày29.4°C / 85 °F88-90%
Họ Cá SấuAlligatorCá Sấu Mỏ Ngắn Nam Mỹ Alligator (Mississippiensis) 63-84 ngày31.7°C / 89 °F95%
Cá Sấu Nước Mặn Crocodile (Crocodylus porosus) 89-95 ngày30.6°C / 87 °F95%
Giống bò sát khácOtherGiống bò sát khácUnknown Reptile50-90 ngày30.6°C / 87 °F85%