THÔNG SỐ ẤP TRỨNG

THÔNG SỐ ẤP TRỨNG GIA CẦM VÀ BÒ SÁT

Bộ tài liệu thông số ấp trứng được phiên dịch từ các chuyên gia nguyên cứu trên thế giới chỉ có tại máy ấp trứng L.IN của chúng tôi, thông số ấp chính xác nhất dựa theo tiêu chuẩn công nghệ CMOSens® chip , sensor cảm biến của thụy sỹ ,tốc độ truyền thông lên đến 1 MHz.

NHÓM LÔNG VŨ

ẤP ĐA KỲ: Là vô trứng nhiều lần trong lúc đang ấp, thông số chỉnh theo Đ .(cho những máy ấp dưới 3200 trứng)

ẤP ĐƠN KỲ: Là ấp có máy nở riêng, thông số máy ấp nở điều chỉnh theo N cho 3 ngày cuối, máy ấp chỉnh theo số A (cho quy mô các trang trại vừa và lớn trên 3200 trứng)

STT
TÊN TIẾNG VIỆT
TÊN TIẾNG ANH
MÃ ĐIỀU KIỆN ẤP : [A: ấp bình thường]  –[Đ: ấp đa kỳ][N: ấp nở 3 ngày cuối] – 
THỜI GIAN ẤP
NHIỆT ĐỘ (°C & °F)
ĐỘ ẨM (%RH)
ĐẢO TRỨNG (Auto)
[Giờ: h]
1 Chim Yến Canary
13-14 ngày
[A & Đ : 38.0°C / 100.5°F]
[N : 37.2°C / 99°F]
[A : 57%]
[Đ : 62%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
2 Chicken
21 ngày
[A  & Đ  37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.5°C / 98.5°F]
[A : 55%]
[Đ : 60%]
[N : 63%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
3 Két mã lai Cockatiel
18-20 ngày
[A  &Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2 °C / 99 °F]
[A : 57%]
[Đ : 62%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
4 Vẹt mào Cockatoo
22-30 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2 °C / 99 °F]
[A : 57%]
[Đ : 62%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
5 Bồ Câu Dove
14 ngày
[A  &Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
6 Vịt Nhà Duck
28 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
- Cổ Xanh - Mallard
26.5 ngày
[A   Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
- Ngan bướu mũi - Muscovy
35 ngày
[A  &  Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
- Ngỗng lai vịt - Runner / Crested
29 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
7 Chim Sẽ Finch
14 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
8 Ngỗng Nhà Domestic Goose
30 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 62%]
[Đ : 64%]
[N : 70%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
- Ngỗng Châu Á - Chinese African
31 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 62%]
[Đ : 64%]
[N : 70%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
9 Gà Gô Grouse
24-25 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
10 Gà sao Guinea fowl
28 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
11 Vẹt Xanh Lovebird
22-25 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
12 Vẹt Macaw Macaw
26-28 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
13 Chim sáo nâu Mynah
14 ngày
[A  & Đ : 38.0°C / 100.5°F]
[N : 37.2°C / 99°F]
[A : 57%]
[Đ : 62%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
14 Két xanh Parakeet
18-26 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
15 Vẹt Yến phụng Budgerigar
18 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
16 Vẹt khác Parrot (various)
18-28 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
17 Vẹt châu phi Parrot (African)
28 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
18 Gà gô Chukar Chukar Partridge
23-24 ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
19 Chim công Peafowl
28-29
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
20 Chim Trĩ Pheasant
22-28 (24) ngày
[A  & Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
21 Bồ câu cảnh Pigeon
17-19 ngày
[A  & Đ : 38.0°C / 100.5°F]
[N : 37.2°C / 99°F]
[A : 58%]
[Đ : 62%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
22 Cút cổ trắng Bobwhite Quail
23 ngày
[A  &  Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
23 Cút Quail
17-18 ngày
[A  &  Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
24 Thiên Nga Swan
33-37 ngày
[A  &  Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 37.2°C / 99 °F]
[A : 58%]
[Đ : 63%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
25 Gà Tây Turkey
28 ngày
[A  &  Đ : 37.5°C / 99.5 °F]
[N : 36.9°C / 98.5°F]
[A : 58%]
[Đ : 62%]
[N : 68%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
26 Đà điểu châu úc Emu
49-50 ngày
[A : 36.3°C / 97.5 °F]
[N : 36.3°C / 97.5°F]
[A : 32%]
[N : 69%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
27 Đà điểu châu phi Ostrich
42 ngày
[A : 36.3°C / 97.5 °F]
[N : 36.3°C / 97.5°F]
[A : 32%]
[N : 69%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]
28 Đà điều khác Rhea
36-42 ngày
[A36.3°C / 97.5 °F]
[N : 36.3°C / 97.5°F]
[A : 50%]
[N : 69%]
1 Giờ / lần
[N :OFF]

NHÓM BÒ SÁT

CHỦNG LOẠI TIẾNG VIỆT CHỦNG LOẠI TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT TÊN TIẾNG ANH THỜI GIAN ẤP NHIỆT ĐỘ (°C & °F) ĐỘ ẨM %RH
Họ Tắc kè hoa Chameleon Tắc Kè Hoa Veiled Chameleon 145-180 ngày 26.1°C / 79°F 80%
Họ Rùa Nước Turtle Rùa Hộp Bắc Mỹ Box Turtle 70-80 ngày 27.8°C / 82 °F 85%
Rùa Biển Sea Turtle 58-62 ngày 29.4°C / 85 °F 95%
Rùa Nước Ngọt Painted Terrapin Turtle 72-80 ngày 29.4°C / 85 °F 95%
Rùa Cá Sấu Snapping Turtle 60-85 ngày 29.4°C / 85 °F 95%
Họ Rùa Cạn Tortoise Rùa Sa Mạc Desert Tortoise 85-90 ngày 30.6°C / 87 °F 80%
Rùa Châu Âu European Tortoise 56-84 ngày 30.6°C / 87 °F 75%
Rùa Địa Trung Hải Mediterranean Tortoise 56-70 ngày 30.6°C / 87 °F 75%
Họ Rắn Snake Vua Rắn Bắc Mỹ North American King Snake 60-65 ngày 28.3°C / 83 °F 90%
Rắn Sữa Bắc Mỹ North American Milk Snake 60-65 ngày 28.3°C / 83 °F 90%
Rắn Chuột Bắc Mỹ North American Rat Snake 60-65 ngày 28.3°C / 83 °F 90%
Rắn Ngô Corn Snake 55-60 ngày 29.4°C / 85 °F 85%
Vua Rắn King Snake 60-65 ngày 28.3°C / 83 °F 90%
Rắn Cây Amazon Amazon Tree Boa 40-50 ngày 31.1°C / 88 °F 95%
Trăn Python 60-65 ngày 32.2°C / 90 °F 90%
Rồng Đất Iguana Rồng Đất Nam Mỹ Green Iguana 73-80 ngày 29.4°C / 85 °F 85%
Họ Thằn lằn Lizard Rồng Gai Nhỏ Bearded Dragon Lizard 60-70 ngày 28.9°C / 84 °F 85%
Thằn Lằn Đuôi Gai Uromastyx 55-65 ngày 33.9°C / 93 °F 92%
Rồng Nước Trung Quốc Chinese Water Dragon 60-75 ngày 29.4°C / 85 °F 85%
Thằn lằn Tegu Tegu 60-70 ngày 28.3°C / 83 °F 90%
Thằn lằn Lizard 50-60 ngày 30.6°C / 87 °F 87%
Tắc kè ban ngày Day Gecko 50-65 ngày 27.8°C / 82 °F 75%
Tắc kè Gecko 50-55 ngày 29.4°C / 85 °F 88-90%
Họ Cá Sấu Alligator Cá Sấu Mỏ Ngắn Nam Mỹ Alligator (Mississippiensis) 63-84 ngày 31.7°C / 89 °F 95%
Cá Sấu Nước Mặn Crocodile (Crocodylus porosus) 89-95 ngày 30.6°C / 87 °F 95%
Giống bò sát khác Other Giống bò sát khác Unknown Reptile 50-90 ngày 30.6°C / 87 °F 85%